Media Training

In samenwerking met de journalist Paul Grijpma geef ik mediatrainingen o.a. aan enkele leden van het Kabinet, leden van de Tweede Kamer en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.


Ook werken we met het bedrijfsleven. Hierbij film ik de cursisten tijdens het interview. Daarna evalueren wij samen met de cursist aan de hand van het opgenomen materiaal.